Je bežné, že prváčikovia chybujú. Prvý polrok je už za nimi a oni sa ešte stále učia. Nevidíte od septembra zmenu? Máte maminkovský pocit, „že sa niečo deje“? Nie je to len tak. Váš šiesty zmysel nemusí klamať. Vaše dieťa môže mať poruchu pozornosti, ktorá mu nadobúdanie vedomostí značne komplikuje. Dysgrafia, dyslexia, dysortografia a dyskalkúlia sú strašiakmi. Je treba ich odhaliť včas inak postihnutý môže spadnúť do kategórie „lajdák“ alebo „zlý žiak“.myšlienka.jpg
V prvom rade neviňte za toto ochorenie dieťa. Je to niečo s čím sa už narodilo a nemôže za to ani ono, ani vplyv prostredia. Tieto poruchy znemožňujú prvákovi interpretovať to, čo vidia oči alebo zaznamenajú uši. Ďalší častý znak býva absencia krátkodobej pamäte alebo problém spájať osvojené informácie. Nie každé dieťa musí mať plne rozvinuté všetky poruchy učenia, ktoré poznáme. Môže mať jednoducho pomalšie tempo a na tom predsa nie je nič zlé.
Ako pomôcť s učením takémuto dieťatku? Je dôležité, aby sa mu niekto venoval a aby ste spolu precvičovali to, čo mu nejde. Vďačnou hrou je meno-mesto-zviera-vec. Rozvíja slovnú zásobu, ale aj sluchovú pamäť (aké písmeno je prvé?). Reakcie sa zrýchlia poháňané súťaživosťou a dobrým pocitom, že dietko vyhralo.
Podobnou hrou je aj reťaz slov. Úlohou ratolesti je, aby dokázalo rozoznať prvú a poslednú hlásku a vytvoriť nové podstatné meno, ktoré ňou začína.tabuľa.jpg
Poruchy môžu byť viazané aj na písmo, dokonca na sklon držania pera. Aby ste vysvetlili správnu polohu a vytvorili svalovú pamäť, mäkkou gumičkou pripevnite ceruzku alebo pero o detskú rúčku (pozor, aby neškrtila). Tá si tak zvykne a pero bude do nej nabudúce padať už automaticky.
Pre dyskalkulikov je užitočnou pomôckou tabuľa s číslami. Ide o drevenú šablónu s očíslovanými kockami. Školák môže prechádzať cez desiatku, rôzne na ne ukazovať a manipulovať. Pomáha previesť fyzicky videný vnem na nehmotný myšlienkový obsah.