Použitý kuchynský olej vylievaný do výleviek drezov spôsobuje veľké problémy kanalizačným potrubiam a rovnako je nežiadúca aj jeho prítomnosť v čističkách odpadových vôd. Tento olej je pre životné prostredie rovnako nebezpečný ako ropné produkty, o účinkoch ktorých už vieme všetci. Týmto problémom sa dnes môžeme jednoducho vyhnúť zberom použitého kuchynského oleja, ktorý prevádzkujú už viaceré spoločnosti na Slovensku.

kuchyňský olej

Použitý kuchynský olej produkovaný v domácnostiach je možné zbierať do plastových fliaš, ktoré následne obyvatelia miest a obcí prinášajú do zberných dvorov. Potrebné je však olej zbierať do čistých fliaš a takto zbieraný olej musí byť bez zvyškov jedla, takže je potrebné ho pred uskladnením vo fľaši prefiltrovať. Iná situácia je pre prevádzkovateľov stravovacích a reštauračných zariadení, ktorí už sú zo zákona povinní tento zber vykonávať. Tieto zariadenia produkujú denne veľké množstvo použitého oleja, čo si vyžaduje pri jeho zbere odlišný prístup ako je tomu v prípade domácností.

Tieto zariadenia majú možnosť uzavrieť zmluvu s jednou z certifikovaných spoločností, ktoré môžu takýto zber prevádzkovať. Ak hľadáte profesionálny prístup a výkup za najlepšiu cenu, môžete kontaktovať spoločnosť P.M.Diesel s.r.o., kde vám ponúknu najlepšie podmienky výkupu.

Táto spoločnosť vykonáva pravidelný zber a likvidáciu potravinového odpadu ako sú zelenina, ovocie, staré pečivo alebo balený potravinový tovar po dátume spotreby. Samozrejme, že sa vykonáva aj zber použitého kuchynského oleja do certifikovaných zberných nádob, ktoré sú k dispozícii v rôznych objemoch. Takto môžu klienti používať nádoby na zber kuchynského oleja o objeme 20, 40, 50 alebo 1000 litrov.

láhev oleje

Vyzbieraný olej je následne v pravidelných týždenných alebo mesačných intervaloch odvážaný na ďalšie spracovanie, pričom je dĺžka týchto intervalov vždy vecou dohody. Po prevzatí nádoby s olejom obdrží stravovacie zariadenie vždy novú čistú nádobu, takže sa nemusíte obávať zapáchajúcich zberných nádob. Výkup použitého oleja je aj finančne ohodnotený, takže mnohé reštauračné zariadenia môžu takto motivovať k dôslednému zberu oleja aj svojich zamestnancov. Viac o zbere použitého kuchynského oleja sa dozviete TU.