Názov vzdelávacie poukazy počuť na každej základnej i strednej škole na začiatku školského roka. Vzdelávacie poukazy sa tam rozdajú medzi deti hneď v prvých dňoch, keď sa riešia hlavne administratívne záležitosti a deti sa ešte poriadne ani neučia. Deti ho odnášajú domov, kde ho majú rodičia alebo zákonní zástupcovia podpísať. Potom ho zvyknú doniesť naspäť, tuším sa ešte opečiatkuje riaditeľkou školy a znova sa im vráti. Alebo ostáva u triednych učiteľov a podľa rozhodnutia detí a rodičov sa im buď vráti alebo ostáva na škole.

prospekty

Vzdelávací poukazvo svojej podstate predstavuje peniaze. Peniaze, ktoré budú vynaložené na vzdelávacie krúžky našich detí. V podstate nie je vymeniteľný za peniaze, že keby ste ho dali niekde do školy, tak vám nevrátia peniaze, ale za to, že ho necháte v škole a dieťa prihlásite na vzdelávací krúžok, tak škola dostane peniaze. Aké peniaze dostane ? Na čo? Veď dnes sa väčšinou za krúžky platí, tak škola dostáva peniaze od štátu, namiesto od vás.

Vzdelávací poukazsa môže umiestniť aj do iných zariadení ako je základná alebo stredná škola a to sú napríklad základné umelecké školy alebo centrá voľného času, či športové kluby. Aj v nich to funguje rovnako, až na to, že krúžky v týchto zariadeniach bývajú drahšie ako v základnej škole, pretože ich vyučujú naozajstný odborníci na daný odbor. Čím nechcem dehonestovať učiteľov na základných a stredných školách, ale je to tak, že daný učitelia alebo vychovávatelia v týchto zariadeniach sa venujú danému odboru určite podrobnejšie a viac rokov ako obyčajný učiteľ, ktorý vyučuje aj niekoľko predmetov naraz a častokrát ani jeden poriadne. Samozrejme, česť výnimkám, ale videla som prax… No o tom tento článok nie je.

dokument

Školy často svojich žiakov nútia prihlásiť sa na nejaký krúžok len, aby oni dostali peniaze. Preto sa vyskytujú aj fiktívne krúžky, na ktoré v podstate nikto nechodí, ale žiaci na ne odovzdajú svoje vzdelávacie poukazy a peniaze tak neprepadnú. Vzdelávací poukaz platí len na jeden krúžok, ak sa máte v záujme prihlásiť na dva krúžky, tak jeden z nich si budete musieť zaplatiť. Na základných a stredných školách to však nebývajú veľké sumy.