S neodmysliteľnými bezpečnostnými prvkami schodísk a balkónov, čiže so zábradliami, si väčšinou spájame prioritu, akou je udržiavanie komfortu a bezpečie pri chôdzi alebo oprení sa. Samozrejme, táto priorita zostáva, ale v súčasnosti sa k nej pridávajú aj ďalšie, a to tie súvisiace napr. s dizajnom, údržbou či životnosťou. Dôležitú úlohu zábradlí tak začína zohrávať ich materiál, z ktorého sú vyrobené a to, aké tento konkrétny materiál prináša špecifické výhody pred inými dostupnými alternatívami na trhu.

Nerezové zábradlie, voda

Z hľadiska vysokej životnosti, minimálnej údržby, ale vlastne aj estetického dizajnu dominuje nerezové zábradlie, ktoré sa aj vďaka spomenutým vlastnostiam stáva súčasným trendom, respektíve tiež s tendenciou do budúcna.

A toto je takisto dôvod, prečo tento typ zábradlia vidíme vo viacerých firemných, či v súčasnosti už aj bežných rodinných interiéroch. Prakticky všade sú tieto estetické ako aj funkčné stránky vítané. No a výnimkou tiež nie sú exteriéry, pričom práve antikorové zábradlia sa stávajú v tomto smere vhodnou voľbou kvôli svojej odolnosti a schopnosti udržiavať si nepoškodený dizajn. Samozrejme záleží to aj od stupňa odolnosti konkrétnej antikory, kedy práve tá, použitá pre vonkajšie zábradlia musí byť v danom smere kvalitnejšia. V interiéri je ale predsa len situácia istejšia, tu má zábradlie z nerezovej ocele tendenciu uchovať si svoju pôvodnú vizuálnu stránku po dobu minimálne 50-tich rokov. V konečnom dôsledku dokáže prežiť jednu generáciu.

Schody, schodisko, zábradlia

V stručnosti je práve nerez špecifická tým, že ide nehrdzavejúci a antikorový materiál. Občas neuškodí prebehnúť ju vlhkou handrou, prípadne 2-krát do roka použiť špeciálne prípravy na jej lesk. Výsledkom je skutočne dlhodobo atraktívne zábradlie, ktoré neposkytne len potrebnú bezpečnosť a pevnosť, ale vo veľkej miere tiež luxusný vizuálny prejav.