Pojem protipožiarny uzáver, v sebe ukrýva viacero prvkov, ktoré dokážu budovy ochrániť pred požiarom. Ide napríklad o dvere alebo o protipožiarne konštrukcie https://lmmont.sk/okna-brany-hlinikove-systemy/protipoziarne-konstrukcie/. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako sa dá dosiahnuť to, že daný materiál dokáže odolávať extrémne vysokým teplotám počas pomerne dlhej doby. Či áno, alebo nie, všetko vám pekne vysvetlíme.
Päsť z ohňa naráža do päste z vody
Najkvalitnejšie protipožiarne uzávery sú v prvom rade vyrábané z ocele. Oceľ je materiál, ktorý už sám o sebe dokáže odolávať naozaj vysokým teplotám. V tomto smere je jednoznačnou jednotkou spomedzi všetkých bežne využívaných materiálov. Bod tavenia u ocele sa pohybuje okolo 1500 stupňov Celzia. O nejakých stupňoch hore – dole, rozhoduje najmä ti, či ide o oceľ karbónovú alebo nerezovú.
Pre lepšiu predstavu, vám uvedieme niekoľko príkladov. Nasledujúce údaje hovoria o konkrétnom type kovu alebo zliatiny a ich bode tavenia.

· Hliník – 660 °C
· Mosadz – 1000 °C
· Železo (podľa typu) – 1100 až 1500 °C
· Bronz – 600 -900 °C

Nech už by bol na protipožiarny uzáver použitý akýkoľvek zo spomínaných kovov a zliatin, na boj proti ohňu by to nestačilo. Preto musia byť tieto ochranné prvky aj špeciálne ošetrené. Na tieto účely sa využívajú najmä intumescentné nátery, ktoré zvýšia ich odolnosť voči teplu. Druhým často využívaným spôsobom, je umiestňovanie minerálnych dosák medzi tieto materiály. Odolnosť voči teplu zvyšujú aj špeciálnej omietky, ktorú sú nanášané na povrch ocele a iných kovov. ide o zmes troch surovín, a to vlákien cementu, sadry a vermikulitu.
Človek vyrába – kuje predmet z ocele

Možno sa teraz pýtate, ako vám tieto informácie môžu pomôcť v praxi, teda v reálnom živote, napríklad pri nákupe niektorého z protipožiarnych uzáverov. Pomôžu vám najmä v tom, že vás nebude tak ľahké oklamať. Ak by vám totiž niekto tvrdil, že konštrukcia z ocele má automaticky protipožiarne vlastnosti, budete vedieť, že to takto nefunguje.