Ak chcete podnikať, no nechce sa vám chodiť po úradoch, je tu nová možnosť a to kúpa s.r.o. Spoločnosti, ktoré podnikajú práve v tomto a to tak, že založia s.r.o-čku za účelom predať ju, vybavia všetky potrebné dokumenty a pripravia aj zmluvu o prevode na nového vlastníka a to prakticky do dvoch hodín od objednávky.

Tieto ready-made spoločnosti, ako sa im hovorí, sú obchodné spoločnosti a majú viacero podôb.

Ako „novozaložené“ sú založené iba na tento účel a podnikateľskú činnosť doposiaľ nevykonávali – klasické spoločnosti s ručením obmedzeným, prípadne aj akciovky či SE, teda Európske spoločnosti. Ďalším variantom môžu byť aj spoločnosti s.r.o. ako platcovia DPH, ktoré tiež ešte nevykonávali podnikateľskú činnosť, sú pripravené na predaj, majú pridelené IČ DPH, teda odpadá vám proces registrácie. Znovu môže ísť o s.r.o., a.s., či SE.

Je to zaujímavá téma, nakoľko je dnes naozaj veľa byrokracie s akýmkoľvek vybavovaním na úradoch štátnej správy, ale aj na iných inštitúciách.

Je tu ešte možnosť kúpiť takú s.r.o., ktorá má už svoju históriu a to je zase výhoda pri poskytovaní úveru. Samozrejme tieto historické s.r.o.-čky majú vyrovnané všetky právne aj účtovné pohľadávky a záväzky, sú teda čisté a v poriadku.

Dohodnutý predaj s.r.o.

Takto to funguje: „ready-made spoločnosť“ už niekto založil, má vydané oprávnenie na podnikanie a tiež je zapísaná v obchodnom registri. To je tá časová úspora. Je pri tom samozrejmé, že nemá záväzky, má v plnom rozsahu splatené ZI – základné imanie a tiež má pridelené IČO a DIČ – daňové identifikačné číslo. Je teda plne pripravená na podnikanie. Len ju treba previesť na nového majiteľa.

Ak teda chcete využiť ponuky na kúpu takejto spoločnosti, vyberte si predaj s.r.o. na Ezmluva. Zabudnite na zaťažujúcu administratívu, nechajte si poradiť od odborníkov a online si kúpte novozaloženú spoločnosť, či spoločnosť s históriou. Ide skutočne o širokú ponuku spoločností naprieč celým Slovenskom.

predaj s.r.o. naprieč Slovenskom

Najjednoduchšia je online rezervácia a ďalšie podmienky sa dohodnú buď osobne alebo aj na diaľku. Keď budú všetky potrebné dokumenty podpísané, spoločnosť zabezpečí aj zápis zmeny v Obchodnom registri a prevod práv na spoločnosť je dokončený. Ešte uhradiť dohodnutú sumu a môže byť vymenovaný nový konateľ – VY. Máte firmu – obchodnú spoločnosť.