Podnikatelia, hlavne tí začínajúci, sa s týmto výrazom možno už stretli, pretože sa týka práve tejto oblasti. Ide totiž o spoločnosti, ktoré sa zakladajú iba kvôli tomu, aby boli následne predané záujemcom o rýchle začatie podnikania. Ich kúpou sa tak vyhnú náročným a všetkým zdĺhavým procesom pri zakladaní novej firmy.

podnikateľka, biznis

Ready made spoločnosti predaj firmy s historiou tvoria skupiny, ktoré sú rozdelené podľa toho, či sú novozaložené alebo už majú svoju históriu, či sú platiteľmi DPH alebo nie a podľa druhu spoločnosti. Každá z týchto firiem je v priebehu niekoľkých hodín pripravená na podnikanie. Každý záujemca má najprv možnosť prezrieť si všetky ponúkané spoločnosti a podľa svojich kritérií si vybrať jednu, ktorá mu bude najviac vyhovovať. Všetky potrebné dokumenty a náležitosti spoločnosti ready made už majú k dispozícii, sú zapísané v OR a vy už musíte iba podpísať nevyhnutné dokumenty, aby ste mohli okamžite potom začať s podnikaním.

Záujemca, ktorý má v pláne začať s podnikaním, no odrádza ho byrokratické vybavovanie všetkých náležitostí, ktoré sú s tým spojené, má možnosť kúpiť si ready made spoločnosť, pretože to má hneď niekoľko výhod:

-všetky potrebné dokumenty vypracovávajú poverení advokáti

-spoločnosti sú ihneď pripravené na rýchly prevod

-majú už pridelené IČO a sú zapísané v OR

-majú pridelené aj DIČ a sú zaregistrované kvôli kontrole dani z príjmov

-v plnom rozsahu je splatené ich základné imanie

-tieto spoločnosti majú zmluvnú záruku, že nemajú žiadne záväzky

Za spoločnosti treba aj zaplatiť, v tejto sume je zahrnuté:

-vypracovanie zmluvy o prevode obchodného podielu

-zúženie či rozšírenie predmetu podnikania

-zmena konateľa, spoločníka či sídla alebo obchodného mena

-vypracovanie zakladateľskej zmluvy

-súdny poplatok pri zápise zmeny v OR

-súhlas prípadného vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla

podpis dokumentu

Výhody kúpy ready made spoločnosti sú teda jasné, všetky ich nájdete na internetových stránkach, kde je ľahké zistiť aj ostatné faktory, napríklad cenu s.r.o. a podobne.