V dnešnej dobe je ale týchto mini škôlok naozaj veľmi málo a je veľmi ťažké sem dieťa umiestniť. Ich kapacita je veľmi obmedzená a nájdete ich len vo väčších mestách. Niekto má to šťastie a pomôžu mu babičky. Ale kto z dnešných mladých ľudí má rodičov v dôchodkovom veku? Potom máte ešte jeden variant a to sú súkromné ​​jasle bratislava. Samozrejme sa jedná o veľa drahší variant.

Čo sú vlastne detské jasle?
Deti je väčšinou navštevujú vo veku od jedného do troch rokov veku. Ich hlavným cieľom je opatrovanie vašich detí po dobu, čo ste v práci. Pobyt tu môže mať na deti, pozitívny alebo negatívny vplyv. Stretnú sa tu s väčším počtom svojich rovesníkov, čo vedie k ich sociálnemu rozvoju. Stretávajú sa tu tiež s veľkým množstvom infekčných chorôb, čo môže viesť k vytvoreniu imunitných protilátok do budúceho života. Deti tu však môžu tiež trpieť separačnej úzkosťou, kedy im jednoducho chýba mamička. To môže mať neblahý vplyv na ich ďalší vývoj. Preto je potrebné zvážiť všetky aspekty.

Druhy jaslí
Sú buď štátne alebo súkromné. U tých súkromných je menšia kapacita, takže na jednu pani učiteľku vychádzajú v súčte štyri deti, čo nie je vôbec zlé. Má tak dostatok času venovať sa im individuálne. Dieťa sem môže chodiť napríklad len jeden deň v týždni, záleží na vašej dohode s inštitúciou. Mesačné školné je okolo 200 až 600 eur za mesiac pri celodennej dochádzke. Niekedy je stravné zahrnuté v cene alebo si ho musíte pripočítať. Školkovné často zahŕňa úrazové poistenie detí, pobyt napr. v soľnej jaskyni, divadelné predstavenia, plienky a iné hygienické potreby,… U štátnych je cena 35 až 140 eur za mesiac plus stravné. Ako vidíte, je to naozaj veľký rozdiel.

Štátne jasle sú naozaj vzácnosťou. Podľa štatistík je možné do nich umiestniť zhruba 1% detí do troch rokov. Aj keď ideálny stav by bol taký, že by prijali 30% týchto detí.

A aké sú kritériá prijatia?
Posudzuje sa trvalý pobyt alebo vek dieťaťa. Väčšinou majú prednosť staršie deti pred mladšími.
Je to veľmi ťažké, buď väčšinou zvolíte drahšiu variantu alebo počkáte ešte rok, až budete môcť vášho chrobáčika dať do škôlky.