Ma na starosti technické služby mesta
Technické služby mesta. Čo si pod tým prestavíte vy. Vývoz smetí a kosenie trávy? To však nie je všetko. Záleží to od mesta, no napríklad v našom meste sa ženy starajú o kvety, strihajú ich a. Napríklad tie na kruhových objazdoch. Muži kosia trávu, vozia smeti, režú stromy (o kvalite rezov sa nebudem vyjadrovať). Majú na starosti aj zvalené stromy, smetné, mestské koše.

manhatan

Prenajíma nájomné byty
V niektorých mestách sa stavajú prípadne sa už využívajú. Zväčša ich mesto postaví a rovno spravia výberové rokovanie. Ľudia si môžu zažiadať o mestské byty ak splnia určité podmienky, ktoré im mesto zadá. Zväčša si po určitých rokoch môžu obyvatelia od mesta byt kúpiť. Nájomné za byt je v niektorých prípadoch oveľa drahšie, ako pri nájme od súkromného človeka.

Mestská polícia
Každé mesto má svoju. Autá aj policajtov platí mesto. Ich úlohou je pomocou dispečingu zabezpečovať zákroky hliadok na podnety prijaté od občanov. Privoláte si ich pomocou čísla 159. Zväčša riešia len nejaké menšie priestupky. Sledujú kamerový systém a podobne.

Zabezpečuje rôzne podujatia
A to napríklad podujatia, akými sú napríklad jarmoky alebo hody. Obec má zväčša na starosti aj kultúrne vyžitie mesta. To zabezpečuje prostredníctvom kina alebo mestského kultúrneho strediska – divadla alebo knižnice.

Nové město

Rôzne sociálne služby
V našom meste napríklad zabezpečuje sociálny taxík. Ten má na starosti prepravu osôb po meste, ktoré sa potrebujú dostať napríklad k lekárovi alebo podobne. Túto službu využívajú prevažne domovy dôchodcov, aby nemuseli zaťažovať sanitky.

Poskytuje dotácie
O dotáciu môžu zažiadať len organizácie, ktorými zriaďovateľom je mesto, alebo tie, ktoré poskytujú služby obyvateľom mesta. O dotácie si treba požiadať do termínu, ktorý má každé mesto iné. Mesto samozrejme musí mať na to dostatok peňazí v rozpočte. Tento príspevok schvaľuje mesto na zasadnutí mestského zastupiteľstva.