Poruchy učenia u detí

Je bežné, že prváčikovia chybujú. Prvý polrok je už za nimi a oni sa ešte stále učia. Nevidíte od septembra zmenu? Máte maminkovský pocit, „že saRead More