Udržanie tepla v našich rodinných domoch alebo na pracoviskách je v dnešných časoch veľmi dôležité. Rastúce ceny energií nás nútia neustále zlepšovať vlastnosti tepelnoizolačných materiálov, ktoré dokážu zamedziť únikom tepla z budov. A ponuka týchto materiálov je dnes skutočne dostatočne bohatá, takže je potrebné si iba vybrať to najvhodnejšie pre naše potreby.

izolace

Všetci poznáme polystyrénové dosky, ktoré už niekoľko desaťročí tvoria najpoužívanejší materiál na tepelnú izoláciu stavieb. No už tento materiál nemá také dominantné postavenie aké mal v minulosti, do popredia sa tlačia okrem penových materiálov aj prírodné materiály ako minerálna vlna, celulóza alebo slama. Všetky tieto materiály majú svoje výhody a nevýhody, ktoré sú známe, a ktoré nám pomáhajú pri výbere správneho druhu izolácie.

No v poslednom čase sa do popredia dostávajú aj tepelné izolácie, ktoré dosahujú také parametre, ktoré iné materiály nikdy nedosiahnu. Ide hlavne o striekanú izoláciu, ktorá je už známa niekoľko desiatok rokov, no striekaná PUR izolácia je pomerne nová a v mnohých smeroch je dokonca revolučná.

V prvom rade je táto izolácia bezšpárová, takže na rozdiel od polystyrénových dosiek nevznikajú pri jej aplikácii žiadne medzery, ktoré sú veľmi často miestami úniku tepla zo stavebných objektov. Aplikovaná PUR pena je navyše veľmi stála, takže nemení svoje izolačné vlastnosti a jej životnosť je prakticky viac ako 100 rokov. Veľkou výhodou je aj jej rýchla aplikácia, takže bez komplikovanej predprípravy je možné naniesť potrebnú izoláciu v priebehu 24 hodín.

izolace domu

Takto sa striekaná izolácia aplikuje aj na miesta, ktoré sú veľmi ťažko dostupné pre klasické typy izolácie. Využíva sa pri zatepľovaní ťažko dostupných podkroví, pivníc, základov, šikmých striech alebo aj základov. Veľmi často je vďaka svojej nízkej cene striekaná izolácia využívaná pri zatepľovaní veľkorozmerných priemyselných hál a poľnohospodárskych budov. Možností použitia tohto typu izolácie je naozaj mnoho, takže viac o striekanej izolácií sa dozviete tu https://www.cizoltech.sk/fukane-izolacie.php.