Žijete na Zedlande. Ktorá z týchto ponúk je pre vás výhodnejšia? Voľno vybraté paradajky za 2,75 zedu za kilogram alebo 10 kilogramová škatuľa paradajok z 22 zedov? Predtým než sa nad touto otázkou zamyslíte, nechajte ma vysvetliť o čo tu ide; ani krajina zvaná Zedland, a ani mena zed neexistujú. Táto otázka bola len jedna z mnohých otázok položených na medzinárodnom teste finančnej gramotnosti zameranom na 15-ročných mladých ľudí. Neprekvapivo, test nedopadol veľmi dobre.
 
pokladnička

Vyzerá to tak, že väčšina mladých ľudí nie je pripravená na to, mať na starosti vlastné peniaze. Len 12% uchádzačov dosiahlo najvyšší stupeň finančnej gramotnosti, zatiaľ čo viac ako 22% test vôbec neprešlo. Výsledky tejto štúdie boli zverejnené 24. mája 2017 a už spôsobili veľký rozruch.
 
Podľa Angela Gurria, jedného z organizátorov tohto testu, študenti, ktorí ho prepadli ani „nerozumejú hodnote peňazí a nevidia žiadnu súvislosť medzi vekom a cenou dopravných prostriedkov“.
 
Krajiny, ktoré v tomto teste finančnej gramotnosti dopadli najlepšie sú Čína, Belgicko, Kanada, Rusko, Holandsko a Austrália. Študenti z Číny dokonca priemerne dosiahli takmer dvakrát vyšší výsledok ako študenti celosvetovo. USA, Česko a Slovensko sa umiestnili uprostred, dosahujúc priemerné výsledky.

mládež
 
Tento test však objavil i mnoho zaujímavých faktov:
1.       Približne 38% výsledku nemalo nič spoločné s vedomosťami z matematiky či ekonomiky, resp. bolo úplne bežné, že testovaný študent mal z týchto dvoch predmetov jednotky, a predsa nevedel ako použiť predplatenú kreditnú kartu.
2.       56% študentov má vlastný bankový účet, no aj napriek tomu ho nedokážu používať a nerozumejú tomu, čo je to výpis z účtu.
3.       Odpoveď na otázku s paradajkami je, že výhodnejšie vychádza kúpiť 10 kilogramov paradajok. Nasledujúcou otázkou však bolo to, prečo to mnoho ľudí neurobí. Ak študent odpovedal, že je to preto, lebo paradajky rýchlo zhnijú, dostal plný počet bodov, ak aj neuhádol prvú otázku. Ak však napísal, že je to preto, lebo mnoho ľudí nemá rado paradajky, nedostal nič.