Rubrika: Financie

Financie a verejné financie

Financie  a verejné financie Predstavuje sústavu peňažných operácii s reálnymi peniazmi, prostredníctvom ktorých nastáva zmena peňažnej masy či zásoby jednotlivých…